Skip to main content Skip to footer

Lid van Samenwerkende Kredietunies

Kredietunie Eemsregio geeft extra impuls

KREDIETUNIE EEMSREGIO

Kredietunie Eemsregio geeft extra impuls

KREDIETUNIE EEMSREGIO

De presentatie van een vele tonnen kostend plan om het Molenbergplein in Delfzijl een rigoureuze face-lift te geven, om op die manier de uitstraling van deze krimpgemeente te verhogen, zette ondernemer Fred Bagnay ruim drie jaar geleden aan het denken. Een mooi modern plein prima, maar kunnen we niet beter geld investeren in bedrijven voor het behoud maar ook vooral voor het scheppen van nieuwe banen. Met die gedachte ging hij aan de slag. Hij liet zich uitvoerig voorlichten en zocht medestanders. Enkele maanden geleden werd de handtekening gezet onder de oprichtingsakte van de Kredietunie Eemsregio. Een coöperatie van ondernemers die kredieten verstrekt aan het midden-en kleinbedrijf.

Het is in de Eemsdelta niet anders dan in de rest van het land. Ondanks een voorzichtig economisch herstel zitten ondernemers in het midden-en kleinbedrijf nog steeds te springen om kredieten. Door de aangescherpte regelgeving moeten banken noodgedwongen nee verkopen of worden er slechts beperkte kredieten verstrekt. Dit belemmert in de Eemsdelta de economische groei van het MKB, ook in deze regio als vanouds de banenmotor. Om de kredietverlening op gang te brengen zijn, zo bedacht ook Fred Bagnay, alternatieve financieringsbronnen nodig. Hij stak zijn licht op bij de Kamer van Koophandel, nam contact op met de Vereniging Kredietunie Nederland, praatte met het EZ Bureau Eemsdelta, provincie, gemeenten, banken en andere instanties. Daarnaast verzamelde hij ondernemers om zich heen die ook van mening zijn dat de kredietverlening aan het MKB een forse impuls kan gebruiken. Uiteindelijk koos Bagnay met zijn medestanders voor de oprichting van Kredietunie, vergelijkbaar met de Boerenleenbanken (voorloper Rabobank) die aan het eind van de negentiende eeuw ontstonden. Kredietunies zijn al een lang bestand financieringskanaal in de rest van de wereld maar vooral in de Verenigde Staten. In de wereld zijn 53000 kredietunies actief met ruim 180 miljoen leden.

Over de auteur

Kredietunie Eemsregio

Kredietunie Eemsregio u.a.is opgericht in april 2014. Het idee achter Kredietunie Eemsregio u.a. is onderlinge kredietverlening, voor en door ondernemers uit het MKB.