Skip to main content Skip to footer

Lid van Samenwerkende Kredietunies

Lid worden in 3 stappen

KREDIETUNIE EEMSREGIO

Wilt u bijdragen aan een goed vestigingsklimaat in Noord-Nederland en zoekt u rendement op uw investering? Wordt dan LID bij KREDIETUNIE EEMSREGIO

Hoe wordt u kredietgever?

Wil je kredietgevend lid worden bij Kredietunie Eemsregio? Dan moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U staat als natuurlijk persoon of rechtspersoon ingeschreven bij de Kamer Van Koophandel

 • U bent de vertegenwoordiger (contactpersoon) van de rechtspersoon.

Ik word lid

Waarin zijn wij onderscheidend als Kredietunie Eemsregio

 • Van en voor ondernemers.
 • Geen afsluitprovisie.
 • Geen boete bij versneld aflossen.
 • Kennis en ervaring delen.
 • Stapel financiering.
 • Wij denken en werken als ondernemers.
 • Geen Businessplan? Dan helpen wij u daarbij.

Winstuitkering

Als kredietverstrekker ontvang je een winstuitkering van het toevertrouwde bedrag aan Kredietunie Eemsregio.

Kredietrisico

Natuurlijk loop je altijd een risico bij het aangaan van een lening. Om het kredietrisico te minimaliseren, beoordeelt Kredietunie Eemsregio vooraf kredietaanvragen en ondersteunt kredietaanvragers door middel van coaching.

Hoe kunnen wij u helpen?

Heb je een algemene vraag of zoek je nog antwoorden over lid worden als krediet verstrekker? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij komen graag met u in gesprek!

OBLIGATIES EN AANDELEN

KREDIETUNIE EEMSREGIO

Leden: Obligatiehouders     

 • Uitsluitend Kredietunie‐leden
 • Brengen naast aandelenkapitaal middelen in i.v.v. Obligaties
 • 1 obligatie is € 500,‐
 • Obligatie geeft recht op vooraf vastgesteld minimum rente 1% en resultaat afhankelijk opslag
 • Rente kan hoger zijn bij positief resultaat, looptijd is perpetueel
 • Verkoop van Obligatie eventueel vanaf 2015 via veiling op interne markt
 • Aflossingen kredieten kan gebruikt worden om Obligaties af te lossen

 

Leden: Aandeelhouders

 • Obligatiehouders en kredietnemers worden lid van de coöperatie door één aandeel van EUR 1.000,‐ te kopen
 • Eén aandeel geeft recht op één stem, ongeacht het aantal Obligaties
 • Lid verwerft het economisch en juridisch eigendom van dat aandeel
 • Aandelen kunnen ook inschrijvingen zijn op de Ledenrekening
 • Alle leden beslissen jaarlijks over bestemming van het resultaat

WAARDE OBLIGATIES EN RISICO'S VOOR OBLIGATIEHOUDERS

KREDIETUNIE EEMSREGIO

De waarde van de Obligaties wordt bepaald door:

 • De hoeveelheid ingehouden resultaat (resultaat wordt eerste jaren niet uitgekeerd, maar aangewend voor groei en/of buffer):
 • De omvang van exploitatieverliezen die het vermogen van Kredietunie Eemsregio u.a. aantasten
 • Hoge defaultpercentages zijn grootste veroorzaker van exploitatieverlies

 

Risico’s die waarde beïnvloeden

 • Te hoog kostenniveau door onvoldoende uitgezette kredieten
 • Kredietaanvraagproces leidt tot verkeerde beslissingen en leidt tot kwalitatief ondermaatse kredietportefeuille
 • Kredietportefeuille is niet gespreid over verschillende branches, maar beperkt tot bijvoorbeeld één branche

 

Beheersmaatregelen

 • Veel aandacht geven aan genereren van kredietaanvragen in 1e jaar van Kredietunie Eemsregio u.a.
 • Door inzet Experian als bewezen en betrouwbare partner en gebruik van hun proces en ervaring
 • In kredietbeleid opnemen dat spreiding een belangrijk aspect is in beoordeling van kredietcommissie
 • BMKB‐regeling toepassen waar mogelijk