Skip to main content Skip to footer

Lid van Samenwerkende Kredietunies

Coaching

De coach heeft specifieke branchekennis en ondernemerservaring

Coaching

Het ‘afnemen’ van coaching in enige vorm is een randvoorwaarde voor het mogen ontvangen van krediet vanuit Kredietunie Eemsregio u.a.

 • De coach heeft specifieke branchekennis en ondernemerservaring

 • Naast kennis en ervaring kan ook het netwerk van de coach worden ingezet/benut

 • Ondersteunen van de kredietnemer met een coach vanuit de KredietunieEemsregio u.a. gebeurt in principe

 • Via maandelijks/per kwartaal/halfjaarlijks overleg tussen kredietnemer en coach

 • Met volledige informatieverstrekking over bedrijfsvoering en financiële situatie naar de coach toe

 • Onderwerp van bespreking zijn strategie, investeringen, bedrijfsvoering en financiële situatie Proces

 • De coachingscommissie stelt de pool van coaches vast die beschikbaar zijn

 • De kredietnemer kiest een coach uit de coachingpool

Coach worden?

Een coach worden?

je moet aan de volgende volwaarde voldoen: 

 • Is lid van de Kredietunie Eemsregio u.a., geen lid van het bestuur, of lid van één van de Kredietunie Eemsregio u.a. commissies

 • Adviseert de kredietnemer, waarbij de kredietnemer niet de verplichting heeft om deze adviezen op te volgen; heeft derhalve geen verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering of tijdige betaling van rente of aflossing van het krediet

 • Heeft een integrale blik op de bedrijfsvoering, wat zich niet beperkt tot het krediet van de Kredietunie Eemsregio u.a.Is een onbezoldigde functie, krijgt wel onkosten vergoeding en vacatiegeld

 • Volgt indien nodig een korte opleiding

 • Aansprakelijkheid coach uitgesloten via contract tussen kredietnemer, coach en Kredietunie Eemsregio u.a.