Skip to main content Skip to footer

Lid van Samenwerkende Kredietunies

Krediet aanvragen in 2 eenvoudige stappen

KREDIETUNIE EEMSREGIO

Krediet Aanvraag

PRODUCT KREDIETUNIE EEMSREGIO U.A.

KREDIETUNIE EEMSREGIO

 • Financieringen maximaal € 250.000,‐
 • Financiering van productiemiddelen en/of werkkapitaal en/of innovatie.
 • Duur is maximaal 5 jaar, langere looptijden zijn mogelijk indien de kredietunie Eemsregio u.a. lang geld kan aantrekken
 • Aflossingsverplichting is lineair.
 • Verschaffen van kennis en ervaring aan kredietnemer gekoppeld aan kredietverlening
 • Dit gebeurt door één van de kredietverstrekkende leden of een andere door de coaching commissie geselecteerd lid (lidmaatschap is niet verenigbaar met lidmaatschap kredietcommissie)
 • Wijze van advisering/ondersteuning/coaching per krediet vast te stellen
 • Kredietverstrekkende leden worden per kwartaal geïnformeerd over de financiële voortgang van Kredietunie Eemsregio u.a. en de kwaliteit van de kredietportefeuille

HOOFDLIJNEN KREDIETBELEID

KREDIETUNIE EEMSREGIO

Aflossing binnen maximaal 5 jaar, langere looptijd en bijbehorend aflossingsschema is alleen mogelijk indien de kredietunie Eemsregio u.a. ook lang geld heeft aangetrokken.

 • Debet rentepercentage is marktconform
 • Bij voordelig jaarresultaat kan dit lager zijn dan marktconform!
 • Cofinanciering met andere partijen is mogelijk echter tot een maximum van €250.000 door de Kredietunie Eemsregio u.a

 

Hoe gaan wij te werk?

KREDIETUNIE EEMSREGIO

Bij Kredietunie Eemsregio is het doel is om ondernemers met een plan en die een financiering nodig hebben te helpen. Vanaf een bedrag van € 10.000,- kun je bij ons terecht.

Uw plan wordt door onze kredietbeoordelaars onder strikte geheimhouding met u doorgenomen. De kredietcommissie beoordeeld de aanvraag door middel van het gesprek en de cijfers en geven een beoordeling. Het advies wordt vervolgens besproken met het bestuur. Het bestuur geeft na beraad een afwijzing of akkoord. Bij een positief besluit wordt de lening overeenkomst opgesteld, op basis van zekerheden, looptijd en rente. Ook wordt je lid van de Kredietunie. Lidmaatschap is € 1000,-.

Het bedrag kan bij de lening worden opgeteld of betaald worden in delen. Het bedrag blijft uw eigendom en is opeisbaar na aflossing van de lening. Als de overeenkomst getekend is, wordt het geld direct op uw rekening gestort. De terugbetaling begint vanaf de afgesproken datum en de rente vanaf de eerste maand.

Ik wil krediet aanvragen

Je kunt een kredietaanvraag bij Kredietunie Eemsregio als u voldoet aan één van de volgende voorwaarden: 

 • bestaand Mkb-bedrijf met bewezen goed ondernemerschap of startende ondernemer
 • financiering is bedoeld voor activiteiten met een innovatief karakter
 • financiering levert nieuwe werkgelegenheid of het bestaande blijft behouden
 • aanvraag bedraagt minimaal € 10.000,- en maximaal € 250.000,-
 • deelfinanciering is optioneel
 • u beschikt over een ondernemingsplan, bij voorkeur opgesteld samen met een accountant

Niet in aanmerking voor financiering

• Verliesfinanciering
• Onroerend goed
• Levende have

De voordelen van Krediet Eemsregio

 • Stapel financiering.
 • Van en voor ondernemers.
 • Geen afsluitprovisie.
 • Geen boete bij versneld aflossen.
 • Gemeenschapszin.
 • Kennis en ervaring delen.
 • Wij denken en werken als ondernemers.
 • Geen Businessplan? Dan helpen wij u daarbij.