Skip to main content Skip to footer

Lid van Samenwerkende Kredietunies

Coach

KREDIETUNIE EEMSREGIO

Coach

KREDIETUNIE EEMSREGIO

Fred Bagnay, eigenaar van het gelijknamige schildersbedrijf; "Met de kredietunie Eemsregio richten wij ons op ondernemers in de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum en Eemsmond. Alleen ondernemers of oud-ondernemers kunnen lid worden van de Kredietunie. We hebben twee soorten leden. Kredietgevers en leden die krediet ontvangen. De kredietgevers zorgen door de aankoop van obligaties dat de kas van de Kredietunie wordt gevuld. Daarvoor ontvangen zij rente en verder worden zij betrokken bij de daadwerkelijk kredietverstrekking. De ondernemer die financiering, maximaal 250.000 Euro, ontvangt en waarover hij rente betaalt, krijgt een coach toegewezen die hem begeleidt bij de bedrijfsvoering."

De gemeenten in de Eemsdelta en de provincie Groningen steunen volgens Fred Bagnay het initiatief van de Kredietunie. Hij hoopt dat gemeenten bereid zijn financiële middelen beschikbaar te stellen. De provincie Groningen heeft inmiddels een startsubsidie van 12.000 Euro toegewezen. Verstrekte kredieten worden door de provincie verdubbeld zodat de slagkracht van de Kredietunie Eemsregio wordt vergroot. Overigens moet dit bedrag uiteindelijk wel weer terugvloeien in de provinciekas.

Over de auteur

Kredietunie Eemsregio

Kredietunie Eemsregio u.a.is opgericht in april 2014. Het idee achter Kredietunie Eemsregio u.a. is onderlinge kredietverlening, voor en door ondernemers uit het MKB.